Her türlü Camii, Minare, Şadırvan ve Kubbe inşaatları'nın tadilat ve onarım işleri yapılır. İnşaatlarımızı Mimar Ali Bahat öncülüğün deki ekibimiz yapmaktadır. Ücret almadan Proje ve Keşif çalışması yapılmaktadır.

CAMİ YAPTIRMAK İSTİYORUM GEREKEN BELGELER

1) Arsanın imar durumu (Belediyeden alınacak ). Belediyeden alınacak imar durumunda arsada cami yapılabilecek kısmının ebatları autocad ortamında hazırlanıp CD olarak bize gönderilecek.

2) Serbest çalışan tapu kadastro mühendisi veya teknikeri tarafından Kıble saatine göre arsanın kıble istikameti bulunacak ve bulunan kıble istikameti belediyeden alınan imar durumu planında belirtilecek.

3) Belediyeden alınan imar durumuna göre arsaya cami yapılabilecek bölümünün köşe noktalarının kotları , şayet cami yapılacak arsanın bitişiğinden gecen yollarda veya arsanın kendi içinde barız kot değişikliklerin olduğu kırılma noktaları var ise o taktirde bu kırılma noktalarının kotları da tespit edilecek . (Bu kot tespitlerini, serbest çalışan Tapu kadastro mühendisi veya teknikeri hazırlayacak)

4) Arsanın x-y koordinatları ( Tapu kadastro müdürlüğünden alınacak )

5) Arsanın birkaç yönden çekilmiş fotoğrafları

6) Caminin büyüklüğü (ebatları veya cemaat kapasitesi)

7) İstenilen müştemilatlar( eklentiler) Yakın tarihimizde meydana gelen depremler nedeniyle birçok cami, minare, yurt ve benzeri hizmet yapılarının yıkıldığı bilinen bir gerçektir. Bu konu ile ilgili diyanetin yaptırdığı bir araştırmaya göre; yurt genelinde yapımı devam eden camilerin yüzde 81′inin ruhsatsız olduğu,son yıllarda yapılanların yüzde 55′inin mimari projesinin bulunmadığı, yüzde 64,4 ‘ünün ise betonarme projesinin olmadığı, afet bölgelerinde ki camilerin ise yüzde 82,2′sinin yönetmeliğe uygun inşa edilmediği tespit edilmiştir. Ayrıca Ankara, İzmir, Kayseri, Antalya, Muğla ve Karaman’da çıkan fırtınalarda yıkılan toplam 13 minarenin inşaat ruhsatlarının bulunmadığı, 17 Ağustos Marmara, 12 Kasım Düzce, Çankırı-Ankara ve Afyon-Konya depremlerinde 1304 caminin hasar gördüğü, 881 minarenin yıkıldığı, depremde zarar gören camilerde 116.707.247 YTL hasar oluştuğu kaydedilmiştir.

Yaşanılan bunca acı tecrübelerden sonra işin sevindirici yanı olarak diyanet işleri bu sorunu çözmek için yerinde bir karar almıştır. Diyanetin aldığı bu karara göre, mimari projesi, statik hesabı, betonarme projesi, İnşaat yapım ruhsatı ve teknik sorumlusu bulunmayan camilerin yapımı durdurulacak ve Camilere açılış beraatı verilmeden önce caminin iskân müsaadesinin alınıp alınmadığının belgelendirilmesi istenecek ve iskân müsaadesi olmayan hiçbir cami için açılış beraatı verilmeyecektir.

Camileri yaptıran gerçek ve tüzel kişiler, projeleri hayır işi kapsamında ücretsiz veya cüzi bir ücretle yaptırmayı istediklerinden hazırlanan projelere hazırlayanlar tarafından gereken özen gösterilmemektedir. Ayrıca başka bir yerde uygulanmış herhangi bir projeyi caminin yapılacağı arsaya uyarlamak suretiyle çok basit veya yanlış bir proje ile inşaata başlanmakta ve bütün iş bu şekilde bitirilmektedir.

Böylesi ciddi bir konuda bu kadar büyük zaafların yaşanması bizi bu konuda bir şeyler yapmaya yöneltmiştir. Web sitemize girildiğinde verilen örneklerde de görüleceği üzere yüzlerce cami, minare, şadırvan projesi hazırladık. Halen devam eden çalışmalarımızda mimari proje çizimlerimizi ecdattan miras kalan kaidelere uygun olarak bilgisayar yardımıyla detaylandırmaktayız. Betonarme projelerimizdeki hesap ve çizimlerimizi ise yine bilgisayar yardımıyla son yönetmeliklere uygun olarak yapmaktayız.